Uitnodiging Gemeente Avond Uitnodiging Gemeente Avond

               GEREFORMEERDE KERK ZEVENBERGEN
Uitnodiging
Gemeenteavond donderdag 17 november 2016 van 20.30 – 22.00 uur in de
Gereformeerde kerk.
 
 Programma:
  • Opening door Jaap Bouwer
  • Toevoeging / goedkeuring agenda
  • Inleiding thema: Kerk 2025 door ds. Evelien Barendregt
  • Pauze
  • Gesprek in groepjes
  • Evaluatie
  • Rondvraag
  • Sluiting door ds. Evelien Barendregt
 
Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en hapje.
 
Uiteraard wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.