GEMEENTEBIJEENKOMSTEN 2020 GEMEENTEBIJEENKOMSTEN 2020
DE VOLGENDE GEMEENTEBIJEENKOMSTEN STAAN ER GEPLAND: WAAR MARLOES MEIJER BIJ AAN WEZIG IS.  
 • 16 FEBRUARI 2020 ( Ds. Marloes Meijer kan a.s. zondag al om 11.15 uur bij ons in de kerk zijn, zodat we aansluitend op de dienst en koffie drinken de tweede bijeenkomst rond het thema “de toekomst van onze kerk” kunnen houden.
  Hierin zullen ook de resultaten van de meedenkgroep aan de orde komen en kunnen dan aangevuld worden.
  We sluiten de bespreking af met een hapje en een drankje.
  We hopen u a.s. zondag te kunnen begroeten.

  )
EN EEN AFSLUITENDE GEMEENTEBIJEENKOMST OP 
 • 22 MAART 2020 ( NA DE DIENST OM 12.00 UUR WORDT GEZORGD VOOR EEN BROODJE)DE GEBRUIKELIJK GEMEENTEBIJEENKOMSTEN ZIJN OP:
 • 24 MEI 2020 HIER WORDT OOK DE FINANCIËLE CIJFERS VAN 2019 BESPROKEN.
 • 22 NOVEMBER 2020
terug